Pravilnik CSL

UVOD


D-Marin Hrvatska jedriličarska liga je serija one design regata s ciljem promocije i razvoja flotnog jedrenja na jednakim jedrilicama. Namijenjena je nastupu svih kategorija jedriličara, olimpijskih jedriličara, juniora, seniora, offshore jedriličara, rekreativaca. Svaka jedriličarska ekipa zastupa svoj matični klub. Jedriličari i kormilari se lako mijenjaju iz regate u regatu, a organizator osigurava jednake jedrilice na kojima će kroz kratke i dinamične regate svi imati priliku pokazati svoja jedriličarska znanja i vještine.

Ovo je trenutno najbrže rastući koncept jedrenja u svijetu. Razlog je smanjenje logističkih troškova tako što organizator osigurava jedrilice i sve što je potrebno za održavanje jedriličarskog natjecanja.

Cilj svjetske organizacije Sailing Champions League je da najuspješniji klubovi iz pojedinih liga natječu jedni protiv drugih, te na kraju najbolji klub osvaja titulu „Best Sailing Club of the Year“.

Prvak i viceprvak D-Marin Hrvatske jedriličarske lige dobivaju pravo nastupa na kvalifikacijama Sailing Champions League.

 

 

SUSTAV NATJECANJA


1.1 U D-Marin Hrvatskoj jedriličarskoj ligi mogu sudjelovati posade koje zastupaju svoj matični klub, a jedriličari i kormilari se mogu mijenjati na svakoj regati. Kormilari koji započnu jednu regatu moraju biti na svojoj poziciji na svim plovovima te regate. Najmanje 40% posade mora biti registrirano za svoj klub. Posade koje se prijave za sudjelovanje u D-Marin Hrvatskoj jedriličarskoj ligi obvezuju se nastupiti na sve tri regate.

1.2 Posade su podijeljene u dvije flote po četiri jedrilice Platu 25 i J70. Svaka flota ima odvojen start.

1.3 Na prvoj regati lige (Act 1) ždrijebom će se odrediti koja posada jedri u kojoj kvalifikacijskoj floti, a u finalnu seriju ove regate ulaze po dvije najbolje plasirane posade iz svake flote. Posade plasirane od 1. do 4. mjesta čine zlatnu skupinu, a posade plasirane od 5. do 8. mjesta čine srebrenu skupinu. Jedrilice na kojima će se jedriti pojedina skupina odredit će organizator. Unutar svake flote ponovno će jedrilice biti određene ždrijebom. Na drugoj regati lige (Act 2) kvalifikacijske flote će se formirati na osnovu generalnog plasmana na kraju prve regate lige (Act 1). U finalnu seriju ove regate ulaze po dvije najbolje plasirane posade iz svake flote. Posade plasirane od 1. do 4. mjesta čine zlatnu skupinu, a posade plasirane od 5. do 8. mjesta čine srebrenu skupinu. Jedrilice na kojima će se jedriti pojedina skupina odredit će organizator. Na trećoj regati lige (Grand finale) nema kvalifikacijskih flota. Flote će se formirati na osnovu generalnog plasmanu D-Marin Hrvatske jedriličarske lige na kraju druge regate lige (Act 2). Tako formirane flote nepromijenjene jedre do kraja regate.

1.4 Na svim bodovnim regatama primjenjuje se standardni Oglas regate i standardne Upute za jedrenje i Pravilnik D-Marin Hrvatske jedriličarske lige.

 

 

BODOVNE REGATE


Bodovne regate za D-Marin Hrvatsku jedriličarsku ligu u 2018. su:

Datum Regata
03 – 04.02.2018. Act 1
12 – 13.05.2018. Act 2
09 – 10.06.2018. Grand Finale
   

 

 

STARTNINE i POLOG ZA ŠTETE

 

3.1 Startnina za sudjelovanje u D-Marin Hrvatskoj jedriličarskoj ligi za 2017. godinu  je 6000,00 kuna (za sve 3 regate). Startnina se vezuje za timove i vrijedi za sve tri regate D-Marin Hrvatske jedriličarske lige. Startnine se mogu obročno plaćati 15 dana prije početka svake regate.

3.2 Polog za štete – Kod upisa je potrebno uplatiti početni polog u iznosu od 4000 KN. Polog predstavlja maksimalni iznos kojeg kormilar/kormilarka plaća za slučaj svake pojedine štete. U slučaju da organizator odluči odbiti određeni iznos od položenog pologa, on može zatražiti nadoplatu do originalnog iznosa pologa prije nego se kormilaru/kormilarki dopusti nastavak natjecanja. Preostali iznos od pologa nakon natjecanja bit će vraćen nakon regate.

3.3 Osiguranje – kormilar mora imati valjanu policu osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama – 1.500.000 €.

3.4 Posada je obavila prijavu na regatu tek nakon obavljenog vaganja i plaćanja svih pristojbi i pologa.


 

SUSTAV BODOVANJA


4.1 Rezultati za D-Marin Hrvatsku jedriličarsku ligu računat će se odvojeno za pojedinu regatu i za generalni plasman u ligi. Broj plovova ovisan je o aktualnim vremenskim uvjetima na regati. Minimalan broj plovova u kvalifikacijama je jedan i isto tako u finalnim serijama za regate Act 1 i Act 2.

4.2 Primjeniti će se Sustav niskih bodova prema Dodatku A RRS-a gdje će se bodovati svako jedrenje u seriji prema pravilu A4.1, a za jedrilice koje ne sudjeluju na nekoj regati primjenjivat će se pravilo A9, a odbacivat će se prema slijedećem redoslijedu:

nakon 4 plova  1 odbacivanje
nakon 8 plovova  2 odbacivanja
   

4.3 Za konačni plasman će se računati samo rezultati plovova posljednje regate (Grand finale).

 

 

NAGRADE


5.1 D-Marin Hrvatska jedriličarska liga: tri prvoplasirane posade na posljednjoj regati lige bit će nagrađene s peharima, a posade s medaljama.

5.2 Na prve dvije regate D-Marin Hrvatske jedriličarske lige tri prvoplasirane posade bit će nagrađene s peharima, a posade s medaljama.

5.3 Dvije prvoplasirane ekipe u generalnom plasmanu nakon treće regate dobivaju pravo nastupa na kvalifikacijama World Sailing Champions league za 2018. godinu. Pobjednik Sailing Champions league dobiva titulu najboljeg jedriličaraskog kluba u 2018. godini.

 

Sailing Champions League